SYNEX CZ a.s.

Informace povinně zveřejňované na internetových stránkách společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

Sídlo společnosti: Praha 2, Belgická 15, PSČ 120 00

IČ: 26135302

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B 6264

 

Kontakt:
tel. 222 511 884

fax 222 519 871

 

IDDS:  bgegijj - datová schránka je otevřena pro příjem poštovních zpráv

31.5.2014: Pozvánka na valnou hromadu ke stažení zde